Plaatsingsdatum: 28 juni 2022

In de Protestantse Gemeente Zwolle wordt er van alles georganiseerd om de mensen in de Oekraïne te helpen. Om deze hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt samengewerkt met veel verschillende partijen, zoals met het Diaconaal Platform Zwolle, de Gemeente Zwolle, Samen Zwolle, het Leger des Heils, Rode Kruis en Stichting Present Zwolle.

Als u een financiële bijdrage wilt doen, kunt u deze overmaken op de bankrekening van de Diaconie, dit is: NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp Oekraïne.

De (inzamelings) hulp vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle wordt gecoördineerd door het Diaconaal Platform Zwolle:

Zwolle zamelt in voor Oekraïne – Diaconaal Platform Zwolle