Nieuws

Vrijwilligers

Plaatsingsdatum: 11 januari 2019

Wat is uw of jouw talent, welk steentje draagt u of draag jij bij???

Op zondag 27 januari is er een presentatie- & wervingsmarkt van en voor belangstellenden en eventuele nieuwe vrijwilligers, maar ook om de diverse groepen eens weer zichtbaar te laten worden.      Deze markt is bedoeld voor jong en oud!

De Stinskerk is een gemeente waar veel gemeenteleden als vrijwilliger actief betrokken zijn. Tijdens de voorbereiding en inventarisatie van de verschillende groepen waren we daar best nog weer verbaasd over en uiteraard vooral heel blij mee!

Voor sommige groepen is het lastig nieuwe vrijwilligers te vinden, zoals bijv. voor Rock Solid. Dit jaar heeft deze groep helaas moeten besluiten te stoppen i.v.m. tekort aan leiding. Zo jammer dat er juist voor deze waardevolle groep jeugd nauwelijks activiteiten/ontmoetingen georganiseerd worden.

Om al dit vrijwilligerswerk nog eens goed onder de aandacht te brengen, mensen te informeren en hopelijk enthousiast te krijgen zelf ook een steentje bij te dragen, is deze markt. Daarnaast willen we iedereen uitnodigen in gesprek te gaan over zijn of haar talenten; kijken waar je dat het beste in kunt zetten.

Iedere groep vrijwilligers krijgt de gelegenheid zich te presenteren en informeel in gesprek te gaan. Natuurlijk hopen we dat we die ochtend nieuwe vrijwilligers mogen vinden die hun bijdrage willen leveren.

Direct aansluitend aan de dienst staan de groepen klaar in de Goosen ten Kloosterzaal, u en jullie zijn daar allemaal van harte welkom!

Voor vragen of aanmelding; neem contact op met Wilma Schaapman-van de Vegte (wschaapman@home,nl) of Bianca Lubbers – van den Belt (biancalubbers-vandenbelt@outlook.com of 06-57179983.)

2019-01-11T22:42:33+00:00