Nieuws

Vragen aan het einde van het leven

Plaatsingsdatum: 31 januari 2019

Ontmoeting

Voor ontmoeting en gesprek nodigt de werkgemeenschap van predikanten
en kerkelijk werkers in de ring Zwolle graag
alle belangstellenden uit voor de thema avond

‘Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?.

Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers in de Isala in Zwolle, zullen spreken over
dit onderwerp vanuit hun expertise.

Iedereen welkom

Alle geïnteresseerden zijn welkom op deze avond. De avond vindt plaats op 28 februari 2019 in kerkelijk centrum de Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen.

Programma

19:00-19:30 u inloop met koffie/thee
19:30-21:30 u thema-avond over ‘Vragen aan het einde van het leven’

Organisatie

De avond wordt georganiseerd door de werkgemeenschap van predikanten van de Ring Zwolle.
Opgave wordt zeer op prijs gesteld. Mail daarvoor naar ds. Nelleke Eygenraam: dominel@hetnet.nl.
Contact: ds. Margo Jonker, 038-4525408, margojonker@kpnplanet.nl

Ring en classis
Sinds 1 mei 2018 is de classis Zwolle van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) opgenomen in de nieuwe classis Overijssel en Flevoland. Een heel grote classis waar iedere gemeente in het gebied deel van uitmaakt, maar waarvan de classicale vergadering wordt samengesteld door ambtsdragers vanuit de ringen.

De ringen vallen samen met de voormalige classes. Er is een rooster opgesteld waarin is bepaald welke ambten vanuit welke ringen de komende tijd in de classicale vergadering zitting hebben. Zo ook de ring Zwolle.

Ontmoeting

Daarnaast heeft de ring een ander aspect, namelijk de ontmoeting van gemeenten en gemeenteleden. Hierbij valt te denken aan een bijzondere gelegenheid, een bepaald onderwerp of een thema waar mensen over de hele breedte van de kerk (de PKN) mee te maken hebben of krijgen.

2019-02-02T17:43:40+00:00