Nieuws

Vacatures

Plaatsingsdatum: 2 juli 2018

We zijn als Stinskerkgemeente opzoek naar gemeenteleden die het kerkenwerk willen oppakken. Voor dit boeiende werk in onze gemeente zijn nodig:

  • 2 ouderlingen
  • 2 diakenen
  • 2 (ouderling-)kerkrentmeesters. Het is ook mogelijk om kerkrentmeester te worden zonder het ambt uit te oefenen. Je hebt dan geen stemrecht in de kerkenraad.
  • 1 voorzitter (in combinatie met het ambt van ouderling)

Zonder een volledige bezetting van de kerkenraad kunnen we niet draaien zoals we graag zouden willen en blijven er dingen liggen. Informatie over de functies is verkrijgbaar bij de kerkenraadsleden en de scriba.

Wij willen u ook vragen om namen in te dienen van mensen die u geschikt acht voor dit kerkenraadswerk. U kunt namen indienen tot en met zaterdag 13 oktober. Dit kan via de mail naar de scriba, maar ook via het aanbevelingsbriefje dat u onderaan de Zondagsbrieven van 23 en 30 september vindt.

2018-10-10T18:54:12+00:00