Plaatsingsdatum: 14 oktober 2023

Stuurgroep toekomst kerk Zwolle-West

Maandag 16 oktober organiseren we een gespreksavond in de Stinskerk. We beginnen om 20:00 uur. Een groep gemeenteleden van de Open Kring én de Stinskerk is in mei begonnen met het brainstormen en uitwerken van ideeën. Achtergrond voor deze stuurgroep is de zorgelijke financiële prognoses voor onze kerken die we kregen. We spreken graag over de gedachten, ideeën en scenario’s van de stuurgroep. We laten ons graag inspireren!

De volgende informatie is beschikbaar en te downloaden:

– Werkdocument van de Stuurgroep Klik hier
– Grafiek per wijkgemeente (meest recente versie) Klik hier
– Samenvatting cijfers Zwolle West Klik hier
– Samenvatting van de scenario’s Klik hier

.
We zullen met de samenvattingen aan het werk gaan. We zorgen dat een aantal afdrukken van de samenvattingen maandagavond beschikbaar zijn. In de Open Kring zal komende week op dezelfde wijze worden gewerkt.

Maandagavond willen we onder meer spreken over de volgende vragen:

– Welke scenario spreekt je aan?
– Op welke wijze zou het financieel haalbaar kunnen worden?
– Hoe zou je hierin een rol kunnen hebben (als vrijwilliger of anderszins)?
– En wat is evt. alternatief?

Zijn er vragen of wil je reageren: scriba@stinskerk.nl

Namens de stuurgroep

Helga Vliek, Geertje Wijnja, Hans van Eerbeek, Jacco Dankers en Jan Willem Bosselaar