Plaatsingsdatum: 24 maart 2020

Kerkbalans 2020:
Geef voor je Kerk!

De uitslag van de actie Kerk Balans 2020 is binnen! De Stinskerkgemeente heeft flink meer bijgedragen: € 106.925,-; dat is 7.43% meer dan het jaar er voor, en zelfs nog iets meer dan in 2018. Een fantastisch resultaat! Bedankt daarvoor!

De totale opbrengst voor de PGZ-Zwolle is dit jaar € 1.218.778,-. Dat is ca. 1% meer dan 2019 en bijna 2 ton boven de begroting! De bijdrage van de Open Kring en Stinskerk samen is ongeveer 2,5 ton.

Het gemiddeld toegezegde bedrag per reactie is ook gestegen, naar ongeveer € 206,- per reactie. Het aantal niet terug ontvangen formulieren is wel wat gestegen: 28,2%. Daartegen over staat dat het aantal € 0,- gevers eenzelfde neerwaartse trend kent. M.a.w; de groep betrokkenen neemt wat af, dat is jammer. We zijn blij met de extra giften!!

Het goede resultaat zorgt er voor dat we dit jaar in de exploitatie ongeveer gelijk spelen. Dit hangt overigens nog wel af van de hoeveelheid huur die we weten te realiseren.

Nogmaals: hartelijk dank voor uw financiële bijdrage!!

Namens de kerkrentmeesters
Wilfried Henniphof