Nieuws

Kerkbalans | Uitslag april 2019

Plaatsingsdatum: 6 april 2019

Kerkbalans 2019
Geef voor je Kerk!!

De uitslag van de actie Kerk Balans 2019 is binnen! De totale opbrengst voor de PGZ-Zwolle is dit jaar € 1.206.729 ten opzichte van 2018 is dit vrijwel gelijk.

Voor de Stinskerk is € 99.527 toegezegd, ten opzichte van 2018, toen we € 106.147 toegezegd hebben gekregen, een daling van € 6.650 (= minus 6,24%. Het gemiddeld toegezegde bedrag per reactie is iets hoger dan die van de voorgaande jaren, ongeveer € 202, vorig jaar was € 197. De daling wordt dus met name veroorzaakt door de daling van het aantal reacties (487 dit jaar t.o.v 533 in 2018), en de belangrijkste oorzaak daarvan is een daling van het aantal verzonden kerkbalans formulieren a.g.v minder leden.

Volgens de exploitatiebegroting van de PGZ komt de Stinskerk dit jaar bijna € 30.000 te kort, dit wordt aangevuld uit de totale begroting van PGZ (daarbij is al rekening gehouden dat de koster voor een half jaar in de begroting zit en kerkelijk werker uit het vermogen van PGZ wordt betaald).

We noemen ter vergelijking de opbrengst van 2015: de Stinskerk mocht toen € 123.000 aan Kerk Balans ontvangen! We noemen dit bedrag omdat we dit als Stinskerk minstens nodig zijn om de komende jaren de exploitatie in de plus af te sluiten (hierbij overigens al rekening houdend met de lagere doorbelasting van de centrale overhead kosten a.g.v. de doorvoering van de besluiten uit het project Heilige Huisjes).

En… in de plus afsluiten is absoluut noodzakelijk om de Stinskerk in Westenholte te houden!

Met het huidige aantal reacties van 487 op de kerkbalans (van de 675 enveloppen), betekent dat dat we gemiddeld per reactie ca. € 50 per jaar meer moeten gaan geven om de Stinskerk ook voor de toekomst open te houden (dat geldt ook voor de genen die niets of heel weinig hebben gegeven).

De komende tijd zullen we nog meer aandacht aan besteden aan begrotingszaken.

We willen u weer hartelijk danken voor uw financiële bijdrage!!

Namens de kerkrentmeesters

Bert Kamerman

2019-05-08T21:19:17+01:00