Nieuws

Pastoraat – Omzien naar elkaar

Plaatsingsdatum: 17 januari 2019

Het afgelopen jaar heeft het project Heilige Huisjes over de toekomst van de kerkgebouwen in Zwolle veel aandacht gevraagd van zowel de gemeente als de kerkenraad. Toch willen wij als Stinskerkgemeente in Westenholte onze taak als kerk in de wijk niet uit het oog verliezen. Met deze brief brengen we u graag op de hoogte hoe wij de komende tijd willen proberen om te zien naar elkaar.

We zijn heel blij om te kunnen melden dat we sinds september een nieuwe dominee in onze gemeente hebben: dominee Gerlof van Rheenen. Op maandag, dinsdag en donderdag werkt hij vanuit de Stinskerk. Verder is Lida Brugmans sinds begin dit jaar terug als kerkelijk werker. Beiden hebben een beperkte aanstelling en worden daarom op het gebied van pastorale zorg ondersteund door ons pastorale team. Dit team bestaat naast ouderlingen ook uit andere gemeenteleden die tijd vrij maken om contact te houden met wie daar prijs op stellen.

Graag horen wij of u behoefte heeft aan een persoonlijk bezoek van onze predikant, kerkelijk werker of één van de leden van het pastoraal team. Als u dat wilt, kunt u dat aangeven door de onderstaande strook in te vullen en mee te geven bij het ophalen van uw Kerkbalansenvelop. Ook kunt u het briefje in de brievenbus van de kerk doen. Verder zijn we van plan om in het komende jaar huiskamergesprekken te organiseren waarin we elkaar in huiselijke kring ontmoeten. Daarbij haken we aan bij het jaarthema ‘Een goed gesprek over Jezus’. Graag horen we of u interesse heeft in zo’n huiskamergesprek.

Ten slotte willen we er gewoon voor elkaar zijn in blijde of verdrietige omstandigheden. Als er iets plezierigs te melden is (een trouwdag, geboorte, …) maar ook wanneer er zorgen zijn of onverwacht verdriet, kunt u contact opnemen met:

Gerlof van Rheenen (predikant), tel. 038-3374368, e-mail: predikant@stinskerk.nl
Jan Willem Bosselaar (ouderling), tel. 06-10450516, e-mail: jwbosselaar@hotmail.com
Kees Lips (contactpersoon Pastoraal Team), tel. 038-4538561, e-mail: pts@stinskerk.nl

Namens de kerkenraad en het pastoraal team,

Jan Willem Bosselaar


Ja, ik wil graag (meerdere antwoorden mogelijk):

  • individueel bezoek aan huis van de dominee of kerkelijk werker
  • individueel bezoek van één van de leden van het pastoraal team
  • meedoen in een huiskamergesprek

Naam:                         …………………………………………………………………………………….

Adres:                         …………………………………………………………………………………….

Telefoon/e-mail:      …………………………………………………………………………………….

Als u de brief print kunt u dit strookje in de brievenbus bij de kerk doen.

2019-11-30T22:05:42+01:00