Plaatsingsdatum: 1 juli 2020

De kerkenraad heeft besloten dat met ingang van zondag 9 augustus a.s. weer gemeenteleden bij de kerkdiensten aanwezig kunnen zijn. Dit nu de richtlijnen vanuit de rijksoverheid en de Protestantse Kerk Nederland zijn gewijzigd en versoepeld. Aanvankelijk kunnen dan ongeveer 30 gemeenteleden aanwezig zijn.

Deze gemeenteleden moeten zich voorafgaand aan die dienst aanmelden (over de aanmelding volgt nog nader bericht). In de loop van de tijd kan het aantal gemeenteleden hopelijk steeds verder worden uitgebreid. Uit de richtlijnen volgt helaas dat gemeentezang voorlopig nog niet mogelijk is.

De kerkenraad heeft besloten om niet eerder dan 9 augustus te beginnen om zich goed voor te kunnen bereiden op alle extra maatregelen die nodig zijn om dit in goede banen te leiden. Daarbij speelt ook dat in de vakantieperiode minder mensen aanwezig zijn en dat in die periode ook gezamenlijke diensten met de Open Kring gehouden worden. Deze diensten zijn digitaal te bekijken en te beluisteren.

De Stinskids en oppas zullen pas op z’n vroegst met ingang van 1 september a.s. worden hervat.

Namens de kleine kerkenraad
Jan Willem Bosselaar