Plaatsingsdatum: 9 september 2022
Aan tafel!
Donderdag 27 oktober vanaf 18.00 uur in de Open Kring. Contactpersonen: Riet van der Wenden, Marjan van der Vegte, Christien Sepers en Cor Baljeu.
Alpha cursus
Introductie of herontdekking van het christelijk geloof. Samen eten, een korte introductie op een onderwerp en samen in gesprek. De Alpha cursus bestaat uit 10 avonden en een weekend. De start is op donderdag 29 september om 19.00u in de Stinskerk. Contactpersoon Jasper Knol (knoljasper@gmail.com of bel/app 06-52124497).
Bijbelstudiekring
Acht keer per jaar op donderdagavond van 20u tot 22u. Eerste avond op donderdag 15 september. Normaal gesproken komen we afwisselend bij de deelnemers thuis. Als de corona-cijfers om meer afstand vragen, wijken we uit naar de Stinskerk. Op dit moment zijn we bijna aan het einde van het boekje “Geloven met Petrus” van Jos Douma. Wij kiezen binnenkort een nieuw boekje. Dit boekje dient als aanzet tot gesprek. Contactpersoon: Jacco Dankers (038-4215164).
Bijbelstudie met een vleugje theologie
Voor wie echt de diepte in wil bij het bestuderen van een Bijbelgedeelte. Moment van ontmoeting en ritme in overleg. Contactpersoon: ds. Edward van ’t Slot (edwardvantslot@gmail.com).
Bijbelstudiegroep Stadshagen
De bijbelstudiegroep Stadshagen komt dinsdag 20 september weer bijeen in huiselijke kring. Aan de hand van een boekje worden vragen besproken. Contactpersoon: Irene Bargeman (Irene.dam@home.nl).
Dinsdagmorgen gespreksgroep
Ontmoeting en gesprek elke 1e dinsdag van de maand van 10.00-11.30u in de Stinskerk. Dit seizoen gaan we verder met het boekje ‘Morgen doe het beter’ van Herman Selderhuis. Eerste bijeenkomst op dinsdag 4 oktober. Contactpersoon: Gerrit Zwakenberg (g.zwakenberg@planet.nl of tel.: 038-4214895).
Filmavonden
We oriënteren ons op een drietal films. We hebben wel, maar melden nog geen titels, omdat de leden van de werkgroep Bezinning & Verdieping deze eerst zelf gezien en besproken willen hebben. De data: donderdag 3 november, donderdag 2 februari en donderdag 30 maart. De films beginnen om 19.30 uur. De deur van de Open Kring is om 19.15 uur open. Contactpersonen: Riet van der Wenden, Marjan van der Vegte, Christien Sepers en Cor Baljeu.
Huiskamerontmoetingen
Elkaar als gemeenteleden van de Stinskerk en Open Kring in de huiskamer ontmoeten rond het jaarthema van de kerk ‘Aan tafel!’. Uitnodiging vindt plaats in het najaar via zondagsbrief en website. Contactpersoon: Anneke Lei en Jan Willem Bosselaar (jwbosselaar@hotmail.com).
Huwelijksvoorbereiding
Voor als je concrete huwelijksplannen hebt. Serie van 3 á 4 avonden in de maanden voor jullie trouwdag. Verdiepende gesprekken over je relatie en de invulling van de huwelijksdienst. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).
Ontmoetingskring Geloven.nu
Ontmoetingskring met als focus het samen zoeken naar praktisch toepasbare levenslessen. Dit seizoen over de brief van Jakobus. Eerste avond op donderdag 13 oktober om 20.00u in de Stinskerk. Contactpersoon: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl).
Op weg naar belijdenis
Voor als je overweegt belijdenis te doen. Begeleiding in overleg. Voor Stinskerk te beginnen in oktober uitlopend op de belijdeniszondag op zondag 2 april 2023. Voor Open Kring ‘de weg naar Pinksteren’ belijdenis doen op Pinksterzondag. Contactpersonen: ds. Gerlof van Rheenen (predikant@stinskerk.nl) en ds. Cor Baljeu (ds.cor.baljeu@openkring.nl).
Rondom 40
De een is jonger dan, de ander is ouder dan 40. We komen eens in de zes tot acht weken bij elkaar. De eerste avond is nog niet bekend, wel is bekend dat we op die avond bespreken waar we het het komende seizoen over gaan hebben. De eerste ideeën zijn al uitgewisseld, maar nog niet besloten. Interesse? Meld je aan bij ds.cor.baljeu@openkring.nl.
Secret Sisters
Na een eerste seizoen met goede ervaringen waarschijnlijk dit seizoen een vervolg. Een korte periode meeleven en bidden voor een andere zuster van de gemeente. Start en opgave na aankondiging in de zondagsbrief. Contactpersoon: Margje Kamerman (margje-kamerman@kpnplanet.nl).
Wandelen van Pasen naar Pinksteren
Iedere dinsdagavond tussen Pasen en Pinksteren wandelen we een uur van 20.00 tot 21.00 uur. Eerste wandeling dinsdag 11 april, laatste dinsdag 23 mei. Startplaats wordt mettertijd bekendgemaakt. Contactpersonen: Riet van der Wenden, Marjan van der Vegte, Christien Sepers en Cor Baljeu.