Plaatsingsdatum: 17 september 2019

Gezamenlijk activiteitenboekje

Sinds de startzondag van 15 september hebben we een gezamenlijk activiteitenboekje met de gemeente rond de Open Kring. Het boekje geeft een overzicht van gezamenlijke vorming- en toerustingsactiviteiten. Het is de eerste keer dat we zo’n boekje hebben. Het is een van de vruchten van de onderlinge samenwerking waar beide gemeenten aan bouwen.

In het boekje staan bekende en nog niet eerder aangeboden activiteiten vermeld. Het boekje geeft niet een overzicht van alle activiteiten die in beide gemeenten worden ontplooid. Er zijn ook nog activiteiten die apart plaatsvinden. Het nieuwe aan dit specifieke aanbod zit hem vooral in het elkaar uitnodigen om mee te doen, zonder dat een activiteit gezien wordt als iets van de Stinskerk of de Open Kring. We trekken bij deze activiteiten samen op! Wat zou het mooi zijn als de verbondenheid tussen beide gemeenten door dit activiteitenboekje verder wordt versterkt en het ons gedeelde geloofsvertrouwen zal verdiepen.

Bij elke aangeboden activiteit is een omschrijving te vinden gevolgd door data, plaats en contactpersoon. Heb je belangstelling voor één of meerdere activiteiten die zijn genoemd in het boekje dan kun je dat kenbaar maken aan de contactpersoon. Ook liggen er in de Stinskerk losse intekenformuliertjes die je kunt leggen in het postvakje ‘predikant’ in de keuken.

Ds. Gerlof van Rheenen