Nieuws

Actie Kerkbalans

Plaatsingsdatum: 23 november 2018

BELACTIE VOOR DE PERIODIEKE SCHENKING – BENT U AL GEBELD?

Zoals velen van u hebben gemerkt hebben wij de actie kerkbalans dit jaar een iets andere vorm gegeven. In samenwerking met het dienstencentrum van de PKN hebben wij enkele dingen veranderd. Dit heeft zich onder andere geuit in een tweetal wijkgerichte brieven rondom de Kerk Balans.

In deze aanpak van de actie kerkbalans nieuwe stijl zal er in de maand oktober weer een beroep worden gedaan op een gedeelte van de gemeenteleden. Een call centrum, aangestuurd door het Dienstencentrum van de PKN, zal u mogelijk benaderen om de Periodieke Schenkingovereenkomst (PSO) onder uw aandacht te brengen en u vragen om hieraan mee te doen. De PSO heeft als voordeel dat het voor meerdere jaren kan worden afgesloten én heeft een belangrijk belastingvoordeel. De gift die u via een PSO telt niet mee bij de inkomensdrempel en is daarom bijna 100% aftrekbaar van de belasting. Meer informatie hierover krijgt u van het telefoonteam en staat ook op de website van de PKN (https://www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift) . Het belasting voordeel zou u ook kunnen laten vervallen aan de kerk. Via de PSO manier betaalt de fiscus dus meer mee aan de opbouw van de Stinskerk gemeente.

Wij willen deze actie van harte bij u aanbevelen en hopen op een mooie opbrengst mede ten gunste van onze wijk.

Namens de kerkrentmeesters, Johan ten Cate en Bert Kamerman

2018-11-23T21:49:16+00:00