Nieuws

Actie Kerkbalans van start

Plaatsingsdatum: 17 januari 2019

Graag willen we u er op attenderen dat de komende week de actie Kerkbalans weer van start gaat. Onder het motto GEEF VOOR JE KERK gaan onze lopers weer op pad om de enveloppen bij u af te geven, en later weer op te halen.

Een actueel motto in het kader van het afgeronde project Heilige Huisjes. Wat is er mooier om voor je kerk te geven als het ook ten goede komt aan je eigen wijkkerk. In het kader van de clustervorming komt het geld dat wij geven grotendeels ten goede aan onze eigen wijkkerk binnen dat cluster. Willen wij onze Stinskerk open houden? Dan moeten we meer geven dan de afgelopen jaren. Bovendien moeten we met steeds minder leden meer opbrengen. Meer geven? Dat zal in sommige gevallen best een lastige afweging zijn. Kerkzijn is ook niet meer zo vanzelfsprekend als het was. Er komen heel veel waardevolle zaken op ons af die allemaal een beroep ons ons doen. Wat is onze keus?

Door de actie Kerkbalans wordt geld opgebracht voor onze predikanten en kerkelijk werkers, de gebouwen, de erediensten en ook voor het centrale kerkelijk bureau. Door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren en de veranderingen die er nog gaan komen gaat er steeds meer geld naar de eigen wijk en steeds minder geld naar centraal.

Elke wijk heeft ook zijn eigen wijkkas om de wijkkosten voor bijvoorbeeld koffie/thee en attenties zoals een kaartje of bloemetje uit te betalen. Beide geldstromen zijn belangrijk. Maar bedenk dat uit de actie Kerkbalans de grootste kostenposten gefinancierd worden.

Willen we pastoraat dan kost dat geld. Willen wij de kerk open houden dan kost dat geld. Wij hopen dat u wilt bijdragen en gul geeft via actie Kerkbalans. Hebt u vragen dan kunt u terecht bij een van de kerkrentmeesters.

Vriendelijke groeten, namens de kerkrentmeesters,

Bert Kamerman.

2019-05-08T21:30:13+01:00