Meeleven

Als gemeente willen we er voor elkaar zijn in blijde of verdrietige omstandigheden. Als er iets plezierigs te melden is, zoals een trouwdag, een geboorte, een jubileum, maar ook wanneer er zorgen zijn of onverwacht verdriet. In al die gevallen willen we elkaar als gemeenteleden feliciteren of juist bemoedigen. Om de privacy te beschermen worden de adresgegevens sinds enige tijd niet meer vermeld in de zondagsbrief. Om toch mogelijk te maken dat we onderling kunnen meeleven treft u op deze plaats de adresgegevens aan, zodat u deze personenen een persoonlijke attentie kunt sturen.

Contactgegevens:

In verband met revalidatie:

mevrouw Roelie Lode

p/a Zandhove

afdeling Vuurvlinder, kamer 23

Hollewandsweg 17

8014 BE Zwolle

In dankbaarheid voor een voorspoedig verlopen operatie van één van de kleinkinderen:

Roel en Geke Slagter

Meester Koolenweg 17

8042 GB Zwolle

in verband met ziekte:

Wim en Petra van Dijk

Hasselterdijk 56

8043 PL Zwolle

in verband met ziekte:

Thysia Lips

Pimpernelweg 13

8042 MN Zwolle

Disclaimer:

Deze gegevens worden hier beschikbaar gemaakt voor een beperkte tijd, vanuit de gedachte dat meeleven met gemeenteleden één van de kerntaken is van een kerkelijke gemeente. Daartoe wordt getracht om vooraf persoonlijke toestemming te krijgen voor het plaatsen van deze gegevens op het beperkt toegankelijke deel van de website. De Stinskerkgemeente gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Indien uw persoonsgegevens hier zijn gepubliceerd en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de Stinskerk (scriba@stinskerk.nl).