Meeleven

Als gemeente willen we er voor elkaar zijn in blijde of verdrietige omstandigheden. Als er iets plezierigs te melden is, zoals een trouwdag, een geboorte, een jubileum, maar ook wanneer er zorgen zijn of onverwacht verdriet. In al die gevallen willen we elkaar als gemeenteleden feliciteren of juist bemoedigen. Om de privacy te beschermen worden de adresgegevens sinds enige tijd niet meer vermeld in de zondagsbrief. Om toch mogelijk te maken dat we onderling kunnen meeleven treft u op deze plaats de adresgegevens aan, zodat u deze personenen een persoonlijke attentie kunt sturen.

Contactgegevens:

In verband met opname in het ziekenhuis:

Dhr. H . van Spijker

Zwolseweg 111A

8275 AD  ‘s Heerenbroek

in verband met 40 jarig huwelijksjubileum op 16 oktober:

Fam. Veldink

Hertshooiweg 28

8042 GJ Zwolle

In verband met heupoperatie

Fam. Zondervan

Valeriaanweg 2

8042 ND Zwolle

In verband met operatie aan de knie:

Fam. van der Wal

Bisschopswetering 22

8275 AP s’-Heerenbroek

In verband met opname in het ziekenhuis:

Mevr. A. Wignand

Beltenweg 13

8042 CX Zwolle

in verband met hun huwelijk op 9 oktober:

Freek van den Berg en Lydia van Seters

Talentenplein 341

8021 EZ  Zwolle

In verband met gezondheid

Dhr. Albert Bakker

Oreganoweg 25

8042 NT Zwolle.

In verband met ziekte van schoondochter

Mevr. Toos van Veen

Zwaardvegerstraat 76

8043DT Zwolle

in verband met ziekte:

Thysia Lips

Pimpernelweg 13

8042 MN Zwolle

Disclaimer:

Deze gegevens worden hier beschikbaar gemaakt voor een beperkte tijd, vanuit de gedachte dat meeleven met gemeenteleden één van de kerntaken is van een kerkelijke gemeente. Daartoe wordt getracht om vooraf persoonlijke toestemming te krijgen voor het plaatsen van deze gegevens op het beperkt toegankelijke deel van de website. De Stinskerkgemeente gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Indien uw persoonsgegevens hier zijn gepubliceerd en u daar bezwaren tegen heeft, kunt u contact opnemen met de scriba van de Stinskerk (scriba@stinskerk.nl).