Nieuws vanuit de kerkenraad

Met enige regelmaat, maar niet regelmatig, wordt er informatie vanuit de kerkenraad op de website geplaatst. Deze informatie valt feitelijk in 2 delen uiteen:

-Wat ons bezig houdt – deze kopjes bevatten een bloemlezing van onderwerpen die actief aandacht van de kerkenraad krijgen/hebben gekregen

-Verslagen van bijeenkomsten – zoals bijvoorbeeld gemeenteavonden

Op deze manier willen we de afstand, voor zover die er al is, tussen kerkenraad en gemeente nog verder verkleinen.

Mocht u vragen hebben over de inhoud, dan kunt u hiervoor terecht bij onze scriba