Vacatures

Vacatures2019-02-04T18:20:53+02:00

Op moment van plaatsen (februari 2019) zoeken wij invulling voor onderstaande functies:

1x voorzitter
1x diaken
1x (ouderling-)kerkrentmeester

Mocht u geïnteresseerd zijn in aanvullende informatie aangaande deze vacature, nu of in de toekomst belangstelling hebben in het vervullen van een taak, of namen weten van gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie, neemt u dan svp contact op met onze scriba.