Vacatures

Vacatures2018-12-19T19:40:41+00:00

Op moment van plaatsen (2 juli 2018) zoeken wij invulling voor onderstaande functies:

1x voorzitter
1x ouderling
2x diaken
1x (ouderling-)kerkrentmeester

Mocht u geïnteresseerd zijn in aanvullende informatie aangaande deze vacature, nu of in de toekomst belangstelling hebben in het vervullen van een taak, of namen weten van gemeenteleden die u geschikt acht voor een functie, neemt u dan svp contact op met onze scriba.