Op moment van plaatsen (1 juli 2020) zoeken wij invulling voor onderstaande functies:

  • 1x scriba
  • 1x diaken
  • 1x ouderling
  • 1x ouderling-kerkrentmeester

Indien u gemeenteleden wenst voor te dragen die in uw ogen geschikt zijn voor één of meerdere van deze ambten, of indien u bereid bent om één van deze ambten te vervullen kunt u een bericht sturen aan scriba@stinskerk.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw reacties.