Predikant
  Ds. G.C. (Gerlof) van Rheenen

Bereikbaarheid
Op maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar in de Stinskerk (038-4212614) of op het huisadres (038-3374368). Tussen 9.00-9.30u en 13.30-14.00u is het meest gunstige moment. Een bericht sturen kan via predikant@stinskerk.nl. Neem gerust contact op als u/jij iets wilt melden of bespreken.

Even voorstellen
Fijn om u/jou via deze website te ontmoeten! Hieronder iets meer over mij persoonlijk.

Geboren in Zaandam in een kerkelijk betrokken gezin ben ik na het doorlopen van het VWO aanvankelijk aan de HTS in Utrecht de studierichting ‘Ruimtelijke Ordening en Planologie’ gaan volgen. Tijdens deze 4-jarige opleiding werd mij steeds meer duidelijk dat ik mij geroepen voelde om beroepsmatig iets met mijn levensovertuiging te doen. Na het behalen van het HTS-diploma ben ik aansluitend Theologie gaan studeren in Kampen. Na 1 jaar Theologiestudie werd ik aangenomen als assistent van de docent Gemeenteopbouw en Sociologie. Met hem heb ik o.m. gewerkt aan het onderzoeksproject ‘De gelovige gemeente’. Mijn afstuderen vond plaats binnen de vakgroep Praktische Theologie met als thematiek ‘kerkelijke binding’.

Na mijn afstuderen in Kampen werd ik beroepen en als predikant bevestigd in het Friese Idskenhuizen. Specifieke functies heb ik gehad in Steenwijk en Dedemsvaart. In 2012 heb ik een beroep aangenomen naar Nagele in combinatie met de opdracht om te bouwen aan kerkelijke samenwerking in de Noordoostpolder. Op 16 september 2018 ben ik verbonden aan de Stinskerkgemeente. Ik ben werkzaam voor een werktijdpercentage van 50%.  

Belangrijk is voor mij op een persoonlijke en begrijpelijke manier over het gewone leven en het christelijk geloof te spreken. Ik zie mijzelf als een gesprekspartner voor zowel de leden van de gemeente als voor allen die in de wijk wonen. In mijn persoonlijk leven en geloof voel ik mij verbonden met een persoonlijke God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Ik geloof dat de opstanding van Jezus uit de dood een relevante en positieve boodschap bevat voor ieder mens op deze wereld.

Samen met mijn echtgenote woon ik in Hattem. In mijn vrije tijd ben ik veelal bezig in huis en tuin en als we vakantie hebben gaan wij graag wandelen in de bergen van Oostenrijk of Zwitserland. Verder heb ik meer dan gemiddelde interesse voor muziek en modelbouw.