Pastoraal Team Stinskerk

Pastoraal Team Stinskerk2018-09-22T17:34:46+02:00

Pastoraal Team Stinskerk
Het Pastoraal Team Stinskerk (PTS) bestaat inmiddels al enkele jaren. Het PTS functioneert hoofdzakelijk als een pastorale bezoekgroep. Dit vanuit de gedachte om via bezoekwerk in gesprek te raken met gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. We bezoeken voornamelijk ouderen uit onze gemeente, incidenteel kunnen ook andere gemeenteleden bezocht worden. We zoeken daarbij naar een aanpak die voor ieder van ons passend is. We werken als een team, we komen ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar, krijgen ondersteuning bij het voeren van gesprekken, het bidden en lezen uit de bijbel.

Geschiedenis
Het PTS is in het leven geroepen na het vertrek van ds. van ‘t Slot en in een periode dat onvoldoende pastoraal ouderlingen in de kerkenraad zitting hadden. Door de komst van ds. Wim Andel als interim predikant, de aanstelling van Lida Brugmans als wijkpastor en de uitbreiding van het aantal kerkenraadsleden met pastoraal ouderlingen is het PTS meer gaan functioneren als een pastorale bezoekgroep. Het werk van het PTS is ook in de komende tijd hard nodig om onze nieuwe predikant Gerlof van Rheenen en de (tijdelijke) kerkelijk werker(s) te ondersteunen.

Organisatie
Gedurende de afwezigheid van onze pastoraal werker Lida Brugmans neemt Jan Willem Bosselaar (ouderling) de leiding over het PTS tijdelijk over. Verder zal er in de komende periode samen met onze nieuwe predikant nagedacht worden over welke accenten we willen leggen met het PTS. Daarbij zoeken we aansluiting bij het doelgroepenpastoraat, van waaruit we ontmoetingen met elkaar mogelijk willen maken, om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.

Wilt u graag bezoek van één van de leden van het PTS of kent u iemand uit de gemeente die dit kan gebruiken, laat het ons weten…

Voorzitter PTS: Dhr. J.W. Bosselaar, ouderling 06-10450516 jwbosselaar@hotmail.com
Contactpersoon PTS: Dhr. K. Lips 038-4538561 pts@stinskerk.nl
Contactpersoon ‘meeleven’: Mevr. G. de Graaf – Heida 038-4210188 kdegraaf@ziggo.nl