Z.W.O.-Commissie

Z.W.O. staat voor: Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
De doelstelling is: de gemeenteleden bewust maken van de getuigende en dienstverlenende taak van de kerk. Dit vanuit de Bijbelse boodschap, in een wereld waarin welzijn en welvaart ongelijk verdeeld zijn.
Werkwijze: Door middel van acties en projecten wordt in de praktijk de visie en de doelstelling uitgedragen.
De belangrijkste activiteiten zijn: fondswerving ten behoeve van projecten (zoals: inzamelen van lege cartridges, het inzamelen van gebruikte postzegels en ansichtkaarten, operatie schoenendoos, het beheer van de zendingsbussen en de Paasgroetenactie).

Actie Schoenendoos.

In 2018 hebben we 56 schoenendozen mogen ontvangen. Deze zijn verstuurd naar kinderen in landen die niet zoveel bezitten als wij, in het toch wel rijke Nederland. De schoenendozen van dit jaar gaan naar: Zambia, Sierra Leone, Togo, Servië, Roemenië, Oekraïne en vluchtelingenkampen op Lesbos.

De ZWO-commissie is per 1-1-2019 als volgt samengesteld:

Naam Functie Telefoon
Lieneke Zwakenberg Voorzitter 421 48 95
Frouwien Rose Secretaris 422 45 69
Jenny van Gerner Penningmeester 355 72 54
Ali Selles 355 72 75
Kees Lips 543 85 61
Jenny Vrieswijk 422 53 25
Henny Schutte 355 74 73
Diny ten Brinke 425 95 90
Jan Roelof Bultman Afgevaardigd diaken 06–19182589

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Lips of Lieneke Zwakenberg, of via zwo@stinskerk.nl