In de zomermaanden worden gezamenlijke kerkdiensten met de Open Kring georganiseerd.
Iedereen is uitgenodigd deze diensten bij te wonen, zolang we ons daarbij aan de geldende maatregelen houden.
Zowel bij diensten in de Open Kring als in de Stinskerk is het nodig om je tijdig! aan te melden:

.
De ‘dienstregeling’ t/m augustus ziet er als volgt uit: