Hervatting diensten met gemeenteleden

Vanaf 9 augustus is er weer beperkt de mogelijkheid om de diensten te bezoeken. Om dit ordelijk en volgens de geldende beperkingen te kunnen laten verlopen is aanmelding voor deze diensten verplicht. We starten met maximaal 40 gemeenteleden en zullen dit na afloop van iedere dienst evalueren en per keer verantwoord opschalen indien mogelijk.

Om iedereen de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen, is de regel ingesteld dat u slechts voor één dienst tegelijkertijd kunt aanmelden. Als die dienst geweest is, kunt u vanaf de volgende dag weer een nieuwe aanmelding maken.

U kunt de aanmelding in één keer voor meerdere personen uit uw huishouden doen via het aanmeldformulier hieronder.

Scroll of swipe op en neer om meer diensten te zien