Diensten met kerkgangers

Er is momenteel beperkt de mogelijkheid om diensten te bezoeken. Om dit ordelijk en volgens de geldende beperkingen te kunnen laten verlopen is aanmelding voor deze diensten verplicht.
Het maximaal aantal kerkgangers wordt in het aanmeldformulier hieronder vermeld.

Om iedereen de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen, is de regel ingesteld dat u zich slechts voor één dienst tegelijkertijd kunt aanmelden. Als die dienst geweest is, kunt u vanaf de volgende dag weer een nieuwe aanmelding maken.

U kunt de aanmelding in één keer voor meerdere personen uit uw huishouden doen via het aanmeldformulier hieronder.

Scroll of swipe op en neer om meer diensten te zien