Aanmelding niet meer nodig

Met ingang van zondag 26 september is het niet meer nodig om u aan te melden voor de diensten van de Stinskerk. U kunt dus gewoon naar de kerk komen, zonder dit vooraf kenbaar te maken. Om te zorgen dat iedereen zich prettig en welkom mag voelen in de kerk, is het goed om te weten welke richtlijnen nog wel gehanteerd worden:

• Aanmelding is niet meer verplicht. Er zal niet naar een coronapas gevraagd worden. De kerk is hiervan vrijgesteld.
• Vaste looproutes in en rond de kerk zijn niet meer van toepassing.
• U kunt zelf een plek in de kerk uitzoeken. Wel vragen we u om tussen verschillende huishoudens minimaal één stoel tussenruimte te bewaren. Wie dat wil kan twee stoelen tussenruimte aanhouden om aan de 1,5m afstand vast te houden. Respecteer alstublieft de wens van andere kerkgangers als zij de 1,5m willen aanhouden. Tussen de rijen onderling wordt de tussenruimte voorlopig ruim gehouden.
• Er zijn voorlopig nog twee coördinatoren aanwezig die u om hulp kunt vragen voor of na de dienst. Zij zullen bij het uitgaan nog zorg dragen voor een georganiseerd vertrek van alle kerkgangers.
• Er mag weer gezongen worden door de kerkgangers. In de eerste diensten na 25 september zullen de voorzangers ook nog hun steentje bijdragen.
• Boven al deze richtlijnen geldt: heeft u last van coronagerelateerde klachten, blijf dan thuis en volg de dienst via de uitzending.