Diensten met kerkgangers

De kerkenraad heeft besloten om weer te beginnen met het beperkt openstellen van de kerkdiensten. We willen de gemeentezang voorlopig nog niet opstarten, er wordt wel gezongen door enkele voorzangers. Net als vorig jaar is vooraf aanmelden voor bezoek van een kerkdienst vereist. Daarnaast gelden de gebruikelijke voorwaarden: een mondkapje tijdens het in- en uitgaan van de kerk, gebruik van looproutes, zitplaatsen die door coördinatoren worden aangewezen op voldoende onderlinge afstand van elkaar, etc. We blijven de diensten ook gewoon uitzenden met beeld en geluid voor iedereen die de dienst thuis volgt.

Als kerkenraad denken dat we dit op een verantwoorde manier te kunnen organiseren, waarbij we ons aan alle gestelde voorwaarden kunnen houden. De richtlijnen van de rijksoverheid en van de PKN staan diensten met 30 gemeenteleden toe. Ook in de rest van het land worden de maatregelen heel voorzichtig weer (stapsgewijs) versoepeld. We realiseren ons dat we nog lang niet verlost zijn van corona. Nieuwe besmettingen doen zich ook voor onder onze gemeenteleden. De kans is dus aanwezig dat nog niet iedereen staat te springen om onze kerkdiensten te bezoeken. Toch willen we (beperkt) kerkbezoek aan de diensten in onze Stinskerk weer mogelijk maken.

Uiteraard houden we als kerkenraad alle omstandigheden goed in de gaten (in onze gemeente, wijk en daar buiten). Als de omstandigheden daarom vragen, zullen we niet aarzelen om deze versoepelingen weer terug te draaien, of een tijdelijke bezoek-stop in te gelasten.

Aanmelden

Om iedereen de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen, is de regel ingesteld dat u zich slechts voor één dienst tegelijkertijd kunt aanmelden. Als die dienst geweest is, kunt u vanaf de volgende dag weer een nieuwe aanmelding maken.

U kunt de aanmelding in één keer voor meerdere personen uit uw huishouden doen via het aanmeldformulier hieronder.

Scroll of swipe op en neer om meer diensten te zien