Zowel de diaconie als de kerkrentmeester (wijkkas) hebben een eigen bankrekeningnummer. Deze zijn in beheer van de betreffende penningmeesters (zie samenstelling kerkenraad (klik hier) op deze website).

Diaconie:

  • Rekening: 6932.97.441
  • IBAN: NL11 RBRB 0693 2974 41

Kerkrentmeesters/Wijkkas:

  • Rekening: 6978.78.090
  • IBAN: NL10 RBRB 0697 8780 90