PDG

PDG2018-07-01T14:23:39+02:00

De activiteiten van de voormalige Protestantse Diensten Groep (PDG) vallen nu onder de Diaconie. Vertegenwoordigers uit de bloemendienst en het verjaardagsfonds vergaderen indien nodig een aantal keer per jaar samen met de Diaconie. De activiteiten bestaan uit:

Bloemendienst
Elke zondag ontvangt een zieke of iemand die aan huis gebonden is een bloemengroet van de gemeente. De daarvoor benodigde middelen komen als giften binnen of via de bloemenbus die bij de uitgang van de kerk staat. Een aantal vrijwilligsters brengt bij toerbeurt de bloemen bij de mensen thuis of in het ziekenhuis.

Verjaardagsfonds
Gemeenteleden vanaf 21 jaar die jarig zijn, worden namens de kerk gefeliciteerd. Zij kunnen hierop reageren door een gift te geven voor het verjaardagsfonds. Dit geld wordt besteed aan o.a. activiteiten voor ouderen en attenties bij geboorte van een kind. Voor suggesties voor andere doelen staan we graag open.

Eén keer per kwartaal wordt een inleveravond gehouden.

Bezoekdienst
In ‘Stins’, het nieuwere deel van de wijk, heeft elke contactpersoon ongeveer vijftien tot twintig adressen, waar hij/zij het verjaardagsfonds verzorgt en/of bloemen bezorgt. In de oudbouw en in ’s-Heerenbroek, Spoolde, Stadshagen en ‘de Venus’ wordt door een groep dames uitsluitend bezoekwerk gedaan aan diegenen die dat op prijs stellen.

Algemene contactpersoon voor activiteiten van de voormalige PDG is Alida van Welsum.

Mevr. M. Kwakkel – Post 06-43751268 Bloemendienst
Mevr. M. van Spijker – Post 06-27532686 Bloemendienst
Mevr. E. Barneveld – Bergman 038-3556764 Verjaardagsfonds
Mevr. A. van Welsum Diaconie