Zoals altijd staat dhr. Dubbeldam voor ons klaar met de welbekende collectemunten. Op elke eerste maandag van de maand wordt zitting gehouden in de consistorie van de Stinskerk van 16:30 tot 17:30 en aansluitend van 18:15 tot 18:45 bij mevr. A. Selles, Jan Pelleboerstraat 16 in ‘s-Heerenbroek. Wij hopen u weer in groten getale te mogen ontmoeten!

PS: Mocht de eerste maandag op een kerkelijke feestdag vallen, dan schuift de muntverkoop door naar de dinsdag.