Welkom2018-12-19T20:03:15+00:00

Aankomende dienst

Voorganger: Ds. G.C. van Rheenen
Organist: ContaKtdienst-cie

Zondagsbrief
Meer kerkdiensten
Live meeluisteren
Kerkdienst gemist?

Agenda

Gebedskring

Moderamen AK

Tienerdienst

Gebedskring

Bekijk agenda

  • vrijdag 18 januari 2019 - Romeinen 8:16-17
    De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. -- Romeinen 8:16-17

Actueel

Periodieke bijdrage

BELACTIE VOOR DE PERIODIEKE SCHENKING – BENT U AL GEBELD? Zoals velen van u hebben gemerkt hebben wij de actie kerkbalans dit jaar een iets andere vorm gegeven. Lees verder

Privacyverklaring
Voor het vervullen van onze taken als wijkgemeente kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen. In deze privacyverklaring leest u precies welke persoonsgegevens we van onze gemeenteleden verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. De privacyverklaring kunt u vinden op: https://www.stinskerk.nl/privacybeleid/