Welkom2018-11-09T17:42:06+00:00

Geachte bezoeker van onze vernieuwde website,

Welkom!

Naast een compleet nieuwe opmaak van de website, qua uitstraling geheel in stijl met de PKN, voldoen we met deze nieuwe site ook aan de verplichtingen die voortvloeien uit de “Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG” die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Als gevolg hiervan kent de website een publiek gedeelte en een afgeschermd gedeelte. In het afgeschermde gedeelte kunnen we meer persoonlijke zaken met elkaar delen, zoals we voorheen ook gewend waren.  Hiervoor moet u zich echter wel eerst registreren via [ACCOUNT] rechts bovenaan het scherm.

Bent u gemeentelid van of kerkelijk meelevend met de Stinskerkgemeente, dan willen wij u vriendelijk maar dringend verzoeken uzelf te registreren!

Wij wensen u veel leesplezier.

Aankomende dienst

Voorganger: -
Organist: Commissie

Zondagsbrief
Meer kerkdiensten
Live meeluisteren
Kerkdienst gemist?

Vacatures

We zijn als Stinskerkgemeente opzoek naar gemeenteleden die het kerkenwerk willen oppakken. Voor dit boeiende werk Lees verder

  • donderdag 15 november 2018 - Romeinen 8:3-4
    Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van […]

Actueel

Heilige Huisjes

Tweede voorlichtingsronde over de toekomst van de PGZ, presentatie van het door de Algemene Kerkenraad ‘Voorgenomen Besluit’ ; kennen en horen van de gemeente: - Ambtsdragers vergadering: 8 november Lees verder

ZWO Vrijwilligers gevraagd

ZWO Stinskerk zoekt dringend nieuwe leden!!!!!!!! De ZWO-commissie is dringend op zoek naar nieuwe leden. Afgelopen periode hebben we van 2 leden afscheid genomen en de secretaris wil Lees verder