Welkom2022-04-21T14:46:10+02:00

Inzamelactie in Zwolle voor Oekraïne
Dringend behoefte aan goederen voor de Oekraïne! Helpt u ook mee? Ook in Zwolle wordt er van alles georganiseerd om de mensen in de Oekraïne te helpen. Om deze hulp zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, hebben een aantal mensen en organisaties de handen in één geslagen. Wat oorspronkelijk het initiatief was van Zwollenaar Marijke Smelt, is binnen twee weken uitgegroeid tot een organisatie van ruim 400 vrijwilligers. Klik hier voor alle info.
Collecte hulp Oekraïne
De diaconiecollecte van zondag 13 maart a.s. is bestemd voor de hulp aan de Oekraïne. Deze collecte behoeft geen verdere aanbeveling. Een bijdrage kan ook worden overgemaakt op de bankrekening van de Diaconie, dit is: NL12RABO 0373 7399 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle o.v.v. Hulp Oekraïne. De hulp vanuit Zwolle wordt gecoördineerd door het Diaconaal Platform Zwolle.

 • Hemelvaartsdag | Dauwtrappen
 • Windesheim | Theologie & Levensbeschouwing
 • Actie Kerkbalans 2022 | Uitslag
 • Biddag voor Gewas en Arbeid
  ‘Vraag en er zal je gegeven worden…’
 • Gezocht | Leiding Stinskids
 • Stinskids | Vanaf 6 maart gaan we weer los!
 • Belangstelling voor de Stinskerkgemeente of lid worden?
 • Even voorstellen | Jeroen Knol
 • Welkom in de kerk
 • Aanmelden Actie Kerkbalans digitaal
 • Tienerdienst | Seizoen 2021 - 2022
 • Startzondag 2021 | Van U is de toekomst
 • Seizoen 2021 - 2022 | Bezinning en verdieping
 • Tienerdienst | Noodkreet!
 • Digitaal collecteren | Appostel
Aanmelden voor kerkdienst
Zondagsbrief
Live uitzending
Kerkdiensten – uitgebreide informatie

Aankomende kerkdiensten

Voorganger: Ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt
Muziek: Henk Bouwhuis
Collectedoel: Jeugd- en jongerenwerk/HGJB

Voorganger: Mevr. L. van Es
Muziek: -
Collectedoel: Studentenpastoraat

Mijn naam is Jeroen Knol, ik ben 31 jaar en sinds 1 februari 2022 als kerkelijk werker Lees verder

Agenda

Gebedskring

Gebedskring

Bekijk agenda

 


Protestantse Gemeente Zwolle

De Stinskerkgemeente is één van de wijkgemeenten van van de Protestantse Gemeente Zwolle.

Klik hier voor protestantse gemeente zwolle

 • dinsdag 17 mei 2022 - Hebreeen 7:25-26
  Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. -- Hebreeen 7:25-26

Actueel

Wijkdiaconie:

 • Rekening: 6932.97.441
 • IBAN: NL11 RBRB 0693 2974 41

Kerkrentmeesters/Wijkkas:

 • Rekening: 6978.78.090
 • IBAN: NL10 RBRB 0697 8780 90

Privacyverklaring
Voor het vervullen van onze taken als wijkgemeente kunnen we niet om het gebruik van persoonsgegevens heen. Tegelijkertijd vinden we dat iedereen recht heeft op privacy. Daarom gaan we zorgvuldig met persoonsgegevens om en zijn we open en eerlijk over wat we met uw gegevens doen. In deze privacyverklaring leest u precies welke persoonsgegevens we van onze gemeenteleden verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. De privacyverklaring kunt u vinden op: https://www.stinskerk.nl/privacybeleid/