Dienstenrooster t/m december 2016 Redactie Zondagsbrief Gebedskring
Locatie: SK = Stinskerk | WH = Westenhage Organisten en Beamteam Collectemuntenverkoop
     
Datum Tijd Locatie Voorganger Muzikant Zondagsbrief Beamteam Bijzonderheden
4 dec 10:00 SK Dhr. J.H v Wijk, Zwolle Bé vd Linde Ria Hollander Hans Driezen 2e Advent
" 19:00 WH Maarten Westerduin Marc Scholtens - - -
11 dec 10:00 SK Ds. H. v Ark, Wapenveld - Pop v Gelder Commissielid 3e Advent
JeugdContaKtdienst
" 18:45 Spoolde - - - - Kerstsamenzang
" 19:00 WH Maarten Westerduin Bé vd Linde - - -
18 dec 10:00 SK Ds. C.E. Lavooij, Vaassen Dicky Wonnink-vd Kolk Pop v Gelder Hans Driezen 4e Advent
" 16:00 SK Leiding StinsKids Marc Scholtens - - Kinderkerstfeest
" 19:00 's-Heeren
broek
- - - - Gezamenlijke dienst
" 19:00 WH - - - - GEEN DIENST
19 dec 20:00 SK - - - - Kerstzangavond
Zang en Vriendschap
24 dec 20:00 SK - Henk Kamphof - - Kerstnachtdienst
25 dec 10:15 SK Dhr. M. Westerduin Excelsior Marijke Paulusma Rypke Paulusma 1e Kerstdag
mmv Excelsior
" 19:00 WH - - - - GEEN DIENST
31 dec 19:30 SK Ds. G. Oberink, Urk Rypke Paulusma - - Oudejaarsdienst

Het rooster is voor het laatst bijgewerkt op 4-nov-2016.

  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


 


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9:30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10:00 uur)
's Avonds om 19:00 uur


Predikant:
Ds. W.L. Andel
Klik hier voor contact


Pastoraat:
Mevr. L. Brugmans
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk