De PGZ laat zich zien op 20 september

Op zaterdag 20 september laat de Protestantse Gemeente zich zien in de Grote Kerk. Alle wijkgemeenten zijn op die dag met een stand aanwezig. Zo kan ieder zien wat er allemaal gebeurt in die kleurrijke kerk. Vanaf 13.00 uur kunt u er terecht. Na een korte viering (ds. Margo Jonker) kunt u kennis maken met alle wijken, met de Lutherse ...

lees meer


stinskerk westenholte Poster 21 september 2014


stinskerk westenholte Kerkenraadsleden in historische kledij

U was van harte welkom tijdens de startzondag op 14 september. Maar weet u ook alle andere (zon)dagen van het jaar welkom in de Stinskerk!


PGZ Volleybaltoernooi

Zaterdagavond heeft het Stinskerk Volleybal Team een toernooi gespeeld in MFC de Bolder. Men moest het opnemen tegen 7 andere wijkteams en heeft een zeer verdienstelijke 4e plaats behaald! Hieronder een overzichtsfoto met alle teamleden.

lees meer


Appel "plus" actie 2014

Vorig jaar is er een appelactie gehouden voor het kerkorgel, dit jaar is er zoals u weet een tekort in onze eigen begroting ontstaan. Dit tekort gaat het dagelijks werk in onze kerk raken. Met het geld wat wij krijgen en reserveren voor de wijkkas betalen we bijvoorbeeld het jeugdkamp, materialen voor de nevendiensten, rock-solid ...

lees meer


Sionskerk en Emmaüskerk

Het stond al in de laatste Zondagsbrieven: in Protestants Zwolle zal er het komende seizoen weer van alles spelen rond het zoeken van samenwerking tussen wijkgemeentes, het bekijken van het gebouwenbestand, enzovoorts, enzovoorts. Zo heeft een groepje kerkenraadsleden de afgelopen maanden een paar keer om de tafel gezeten met kerkenraadsleden ...

lees meer


Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle is op zoek naar:

een lid met de portefeuille Human Resource

Wij denken aan iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring (zowel aan betaalde beroepskrachten als vrijwilligers). Actieve kennis van HR zaken (cao, sociaal plan, ontwikkeling en functioneringsvraagstukken) ...

lees meer


Bijgewerkte wijkgids

Omdat onze gemeente altijd in beweging is, was de wijkgids nodig aan een update toe. De nieuwe versie is klaar en staat op de site.

Klik hier voor de nieuwe wijkgids

Mocht u nog zaken tegenkomen die u graag anders zou zien, dan

lees meer


Pastoraal Team Stinskerk

Als Pastoraal Team Stinskerk zijn we inmiddels stevig onderweg. We herkennen het verlangen bij elkaar om via bezoekwerk in gesprek te raken met gemeenteleden. We werken echt als team, we krijgen training in het voeren van gesprekken en het bidden en lezen. Het is erg belangrijk voor ons dat we daarin verschillend mogen zijn. Dat betekent in de ...

lees meer


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Het nieuwe liedboek

Op 25/26 mei 2013 verscheen "Het nieuwe liedboek". 

Het nieuwe liedboek is tot stand gekomen onder auspiciën van de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied). Als u op internet zoekt onder de term "het nieuwe liedboek" komt u al

lees meer


Familie de GoeijenKlik hier voor veel meer informatie over de familie en hun werkzaamheden.


lees de oudere nieuwsitems
  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk