Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle is op zoek naar:

een lid met de portefeuille Human Resource

Wij denken aan iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring (zowel aan betaalde beroepskrachten als vrijwilligers). Actieve kennis van HR zaken (cao, sociaal plan, ontwikkeling en functioneringsvraagstukken) ...

lees meer


Bijgewerkte wijkgids

Omdat onze gemeente altijd in beweging is, was de wijkgids nodig aan een update toe. De nieuwe versie is klaar en staat op de site.

Klik hier voor de nieuwe wijkgids

Mocht u nog zaken tegenkomen die u graag anders zou zien, dan

lees meer


PGZ-sporttoernooi 13 september 2014

Kerk, dat zijn we samen!
Daarom willen we als zeven wijkgemeenten van de protestantse gemeente Zwolle, PGZ, elkaar ontmoeten.
We willen op zaterdagavond 13 september 2014 een sporttoernooi organiseren voor alle wijkgemeenten:
we beginnen om 19.00 uur in de sportzaal van De Bolder/Meander.
Er ...

lees meer


Pastoraal Team Stinskerk

Als Pastoraal Team Stinskerk zijn we inmiddels stevig onderweg. We herkennen het verlangen bij elkaar om via bezoekwerk in gesprek te raken met gemeenteleden. We werken echt als team, we krijgen training in het voeren van gesprekken en het bidden en lezen. Het is erg belangrijk voor ons dat we daarin verschillend mogen zijn. Dat betekent in de ...

lees meer


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Het nieuwe liedboek

Op 25/26 mei 2013 verscheen "Het nieuwe liedboek". 

Het nieuwe liedboek is tot stand gekomen onder auspiciën van de ISK (Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied). Als u op internet zoekt onder de term "het nieuwe liedboek" komt u al

lees meer


Familie de GoeijenKlik hier voor veel meer informatie over de familie en hun werkzaamheden.


lees de oudere nieuwsitems
  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk