Mededeling van de Diaconie

Zoals u ongetwijfeld bekend is, verblijven er sinds begin oktober vluchtelingen in de IJsselhallen. Inmiddels zijn er veel activiteiten ontplooid en ondernomen.
Deze week is echter gebleken dat er, basaal, dringend behoefte is aan ondergoed en warme sokken. Als Protestantse Gemeente Zwolle hebben we aangegeven hiervoor zorg te willen dragen.

lees meer


 Kinderkerstfeest 17 december 2014

Al jarenlang wordt in de Stinskerk het kinderkerstfeest georganiseerd. Ook basisschool De Morgenster is al jarenlang het decor van een indrukwekkende kerstviering. Tenslotte wordt op de Prinses Julianaschool ...

lees meer


stinskerk westenholte Poster 7 december 2014


stinskerk westenholte kerstnachtdienst 2014 1024


Verslag gemeenteavond 5-11-2014

Na de dankdienst op woensdag 5 november zijn we als gemeente samengekomen om te praten over de toekomst. Klik op de onderstaande link voor een verslag van deze avond.

Verslag gemeenteavond Stinskerk


NIEUW: FOTOARCHIEF

Door de jaren heen zijn bij veel gelegenheden foto's gemaakt. Zo nu en dan werden ze op de website of de beamer in de kerk getoond, maar daarna waren ze weer weg. Na herhaalde verzoeken hebben we nu een 'fotoarchief' aangelegd onder navigatie-kopje "Archief", rechts bovenaan deze pagina. Wij hopen en verwachten hiermee in een behoefte te voorzien.


Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle is op zoek naar:

een lid met de portefeuille Human Resource

Wij denken aan iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring (zowel aan betaalde beroepskrachten als vrijwilligers). Actieve kennis van HR zaken (cao, sociaal plan, ontwikkeling en functioneringsvraagstukken) ...

lees meer


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Familie de Goeijen



Klik hier voor veel meer informatie over de familie en hun werkzaamheden.


lees de oudere nieuwsitems
  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


 


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk