Vesperdiensten

In de "Stille Week" voor Pasen mogen we stilstaan bij het lijden van Jezus, hoe hij verraden is, in de steek gelaten en gestorven is aan het kruis. En dan met Pasen mogen wij zijn opstanding vieren.

lees meer


Kerkvisitatie | 7 april

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op 7 april a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. M. Zoeteweij en dhr. C.R. Korteweg. Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regionaal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de classis ...

lees meer


Jezus lichamelijk opgestaan? Ja… | 9 april 20.00u | Stinskerk

‘Als Jezus niet zou zijn opgewekt,’ schrijft Paulus in I Korinthiërs 15, ‘dan was ons geloof leeg, zinloos.’ Zo beleef ik het zelf ook: als Jezus niet zou zijn opgestaan, dan kunnen we er ...

lees meer


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Contactavonden: Wat bezielt jou?

Als kerkenraad vinden we het geloofsgesprek erg belangrijk, wij willen dit stimuleren door het organiseren van contactavonden.
Het thema Wat bezielt jou wordt dit voorjaar kerk breed in alle wijken besproken.

  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk