stinskerk westenholte Poster 27 april 2014 klein


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Contactavonden: Wat bezielt jou?

Als kerkenraad vinden we het geloofsgesprek erg belangrijk, wij willen dit stimuleren door het organiseren van contactavonden.
Het thema Wat bezielt jou wordt dit voorjaar kerk breed in alle wijken besproken.

  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk