15 februari: GOD'S TALENT stinskerk westenholte Jongerendienst

Zondag 15

lees meer


stinskerk westenholte Poster 8 februari 2015 Klik op mij...


Oproep actie Kerkbalans 2015
De actie Kerkbalans – met als thema ‘de kerk is niet gratis’ – gaat vanaf komende maandag 12 januari 2015 van start. Door diverse vrijwilligers worden de enveloppen in de week van 12 januari bezorgd en in de week van 19 januari weer opgehaald. De kerkenraad vraagt uw medewerking om uw opgave op tijd in te vullen.

Al ...

lees meer


Mededeling over Grote Kerk

De Algemene Kerkenraad heeft een besluit genomen inzake de positie van de Grote Kerk (dus het gebouw, niet de Grote Kerk gemeente!). Klik hier voor de toelichting van de AK.


Collectemunten verkoop

stinskerk westenholte Collectemunten

Ook in 2015 staan

lees meer


Verslag gemeenteavond 5-11-2014

Na de dankdienst op woensdag 5 november zijn we als gemeente samengekomen om te praten over de toekomst. Klik op de onderstaande link voor een verslag van deze avond.

Verslag gemeenteavond Stinskerk


NIEUW: FOTOARCHIEF

Door de jaren heen zijn bij veel gelegenheden foto's gemaakt. Zo nu en dan werden ze op de website of de beamer in de kerk getoond, maar daarna waren ze weer weg. Na herhaalde verzoeken hebben we nu een 'fotoarchief' aangelegd onder navigatie-kopje "Archief", rechts bovenaan deze pagina. Wij hopen en verwachten hiermee in een behoefte te voorzien.


Het Dagelijks Bestuur van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zwolle is op zoek naar:

een lid met de portefeuille Human Resource

Wij denken aan iemand met meerdere jaren leidinggevende ervaring (zowel aan betaalde beroepskrachten als vrijwilligers). Actieve kennis van HR zaken (cao, sociaal plan, ontwikkeling en functioneringsvraagstukken) ...

lees meer


RESULTATEN Actie Kerkbalans 2014 | 12-26 januari | Daar geef je voor...

lees meer


Familie de Goeijen



Klik hier voor veel meer informatie over de familie en hun werkzaamheden.


lees de oudere nieuwsitems
  

Missie   Wijkgids   Route
Opgave bloemendienst


Diensten elke zondag:
's Ochtends om 9.30 uur
(van de laatste zondag in oktober t/m de laatste zondag in maart 10.00 uur)
's Avonds om 19.00 uur


 


Predikant:
Ds. E. van 't Slot
Tel. 038-2000143
Klik hier voor contact


Scriba:
Mevr. S. Dankers-Bruining
Tel. 038-4215164
Klik hier voor contact


Kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
Tel. 038-4217596
Website PGZ Zwolle


Wijkkas:
Rekening 6978.78.090
IBAN
NL10 RBRB 0697 8780 90

Diaconie:
Rekening 6932.97.441
IBAN
NL11 RBRB 0693 2974 41


  Stinskerk